Om Outdoorlinjen

Hvorfor skal du vælge Outdoorlinjen?

Når du færdes i naturen, har det en hel række positive effekter, som giver dig ekstra glæde og trivsel – kort sagt et godt liv.
På outdoorlinjen arbejder vi på at danne og uddanne dig til at få indsigt i sammenhængen mellem menneske og natur, og når du skal vælge din fremtidige uddannelse, kan du bruge din erfaring fra outdoorlinjen, hvis du ønsker at arbejde med et aktivt udeliv, naturvejledning eller som friluftsinstruktør. Som ambassadør for et aktivt udeliv er du medskaber af den grønne udvikling på Sydfyn.

Undervisningen er varieret, og du får en afvekslende skoleuge, hvor undervisningen foregår skiftevis i naturen, på besøg hos vores samarbejdspartnere på virksomheder, på efterskole, på ungdomsuddannelse og i klasselokalet på skolen.
I 7. klasse er der introdage, dagsture og overnatningsture, og du skal med klassen på kanotur. I 8. klasse skal du med klassen på lejrskole til Norge/Sverige/Island, og i 9. klasse er der Adventure-lejrskole, hvor du bliver udfordret i et sikkert miljø.

Det får du med dig på Outdoorlinjen

Læring i naturen kombinerer kropslig, kognitiv, følelsesmæssig og etisk læring

Når du færdes i naturen, får du en bedre motorik og kommer i bedre fysisk form. Dit sprog bliver udviklet sammen med din hukommelse, fordi undervisningen er undersøgende og anvendelsesorienteret og baseret på lige præcis det sted, hvor du lærer. Når du mærker, at dine evner bliver styrket, og du skubber til dine grænser, får dit selvværd et ordentligt boost.

Du kommer til at arbejde med emner som natur, sundhed og bæredygtighed, og du får perspektiv på din læring. Du bliver undervist i skolens almindelige fag, og en stor del af undervisningen vil være tværfaglig og tematisk. Undervisningen leder frem mod den obligatoriske Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.

I naturen er man afhængig af hinanden, og du lærer at være opmærksom, hjælpsom og social. Lærerne anvender særlige metoder til uderumsledelse, og herigennem får du en stærk fornemmelse af at høre til en gruppe. Samarbejde er en meget vigtig kompetence, som efterspørges både på Ungdomsuddannelserne og i fremtidens erhvervsliv.

Du undervises gennem en opdagende og undersøgende tilgang, og du får indsigt i at perspektivere problemstillingerne til et globalt perspektiv. Du kommer til at bruge alle dine sanser i undervisningen, og undervisningen kombinerer hoved og krop, så du oplever stor social, mental og fysisk trivsel. Du bliver dannet og uddannet i, med og om naturen.

0 Km
Fra Svendborg bymidte
0 elever
Tilmelding er igang -Frist 2. febr. 2024
1 lærere
undervisere med instruktøruddannelse
1 dage
med oplevelser og opdagelser
de sidste nyheder

Stokkebækskolens Outdoorlinje

Vi har fået 50.000 til to stk. lavvu-telte til ialt 30 personer

Vi har modtaget en donation fra SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond på 50.000 kr. til indkøb af grej til…

LÆS MERE

Pagaj, klatresele, ugle, kajak og FN´s verdensmål i Radio Diablo studiet

Vi besøger Radio Diablo Vi var i Radio Diablo til interview om Outdoorlinjen i oktober.

LÆS MERE

Lærerne er i fuld gang med at udvikle undervisning til outdoorlinjen

FN´s verdensmål er en meget stor inspirationskilde Verdensmålene danner grundlag for udvikling af undervisningsforløbene. Gennem arbejdet med målene udvikles ideer…

LÆS MERE
Følg os