Om Outdoorlinjen

Hvorfor skal du vælge Outdoorlinjen?

Når du færdes i naturen, har det en hel række positive effekter, som giver dig ekstra glæde og trivsel – kort sagt et godt liv.
På outdoorlinjen arbejder vi på at danne og uddanne dig til at få indsigt i sammenhængen mellem menneske og natur, og når du skal vælge din fremtidige uddannelse, kan du bruge din erfaring fra outdoorlinjen, hvis du ønsker at arbejde med et aktivt udeliv, naturvejledning eller som friluftsinstruktør. Som ambassadør for et aktivt udeliv er du medskaber af den grønne udvikling på Sydfyn.

Undervisningen er varieret, og du får en afvekslende skoleuge, hvor undervisningen foregår skiftevis i naturen, på besøg hos vores samarbejdspartnere på virksomheder, på efterskole, på ungdomsuddannelse og i klasselokalet på skolen.
I 7. klasse er der introdage, dagsture og overnatningsture, og du skal med klassen på kanotur. I 8. klasse skal du med klassen på lejrskole til Norge/Sverige/Island, og i 9. klasse er der Adventure-lejrskole, hvor du bliver udfordret i et sikkert miljø.

Det får du med dig på Outdoorlinjen

Læring i naturen kombinerer kropslig, kognitiv, følelsesmæssig og etisk læring

Når du færdes i naturen, får du en bedre motorik og kommer i bedre fysisk form. Dit sprog bliver udviklet sammen med din hukommelse, fordi undervisningen er undersøgende og anvendelsesorienteret og baseret på lige præcis det sted, hvor du lærer. Når du mærker, at dine evner bliver styrket, og du skubber til dine grænser, får dit selvværd et ordentligt boost.

Du kommer til at arbejde med emner som natur, sundhed og bæredygtighed, og du får perspektiv på din læring. Du bliver undervist i skolens almindelige fag, og en stor del af undervisningen vil være tværfaglig og tematisk. Undervisningen leder frem mod den obligatoriske Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.

I naturen er man afhængig af hinanden, og du lærer at være opmærksom, hjælpsom og social. Lærerne anvender særlige metoder til uderumsledelse, og herigennem får du en stærk fornemmelse af at høre til en gruppe. Samarbejde er en meget vigtig kompetence, som efterspørges både på Ungdomsuddannelserne og i fremtidens erhvervsliv.

Du undervises gennem en opdagende og undersøgende tilgang, og du får indsigt i at perspektivere problemstillingerne til et globalt perspektiv. Du kommer til at bruge alle dine sanser i undervisningen, og undervisningen kombinerer hoved og krop, så du oplever stor social, mental og fysisk trivsel. Du bliver dannet og uddannet i, med og om naturen.

Fra Svendborg bymidte
0 Km
Tilmelding er igang -Frist 2. febr. 2024
0 elever
undervisere med instruktøruddannelse
1 lærere
med oplevelser og opdagelser
1 dage
de sidste nyheder

Stokkebækskolens Outdoorlinje

Skal du også med på overnatning i naturen?

7. outdoor har været på tur til Dovns Klint på Langeland. De har overnattet i det fri blandt vilde heste…

LÆS MERE

Natløb i det fynske

En del af outdoorlinjens faste udfordringer En gang om året er vi på natløb, hvor vi går 15 – 20…

LÆS MERE
Følg os