Q & A

Spørg om Outdoorlinjen

Her finder du svar på de spørgsmål, vi oftest får.
Du kan altid kontakte Stokkebækskolen og få en snak med en af de 6 outdoorlærere eller skoleleder Astrid Birkbak, hvis du vil vide mere om Outdoorlinjen.

Der er 28 pladser, og alle elever fra Svendborg Kommunes 6. klasse kan søge. Vi afholder en samtale med alle ansøgere.

Alle elever på outdoorlinjen afslutter – som alle andre elever – med folkeskolens afgangseksamen.

Der vil være dagsture, overnatningsture, lejrskoler og studierejser i løbet af 7. – 8. – 9. klasse. Skolen råder over egen bus, og det giver et væld af muligheder.
Du vil få mere at vide, når skoleåret starter.

Du finder ansøgningsskema her på outdoorlinjens side, og det skal du udfylde og sende elektronisk til stokkebaekskolen@svendborg.dk senest d. 10. februar 2023. 

Outdoorlinjen er en del af den gratis folkeskole. Der kan dog forekomme mindre udgifter i forbindelse med linjens ture, samt udgifter til personligt udstyr.

 

Man kan søge om plads på Outdoorlinjen til og med fredag den 2. februar 2024. Hent ansøgningsskema HER

Forældrene og elever sørger selv for den daglige transport mellem hjemmet og Stokkebækskolen

Det er muligt at søge om gratis skolebuskort efter gældende regler, hvis elever på outdoorlinjen har mere end 7 km til skole.

Linje 931 kommer fra Fåborg med afgang fra Svendborg Banegård kl. 7.30 og er fremme ved skolen i Gudme kl. 7.55.

Afgang fra Gudme med linje 162 kl. 15.26 er fremme ved Banegården kl. 15.47. Elever, der bor over 7 km fra skolen, får gratis buskort.

Ring gerne til skolen på telefon 6223 4800, hvis du har spørgsmål vedr. transport.

Skolen sørger for udstyr til lejrliv, og den enkelte elev skal derfor sørge for egen påklædning efter vejrlig.

Et skoleskift indebærer et brud med ens nuværende klassekammerater, men til gengæld møder eleven nye kammerater med samme interesser. På outdoorlinjen vil der være et meget stort fokus på fællesskabet, og den enkelte elev vil komme til at føle sig som en væsentlig del af fællesskabet.

Eleven vil få brug for en cykel, når klassen undervises i nærområdet. Når undervisningen foregår længere væk, råder skolen over sin egen bus, som kan transportere klassen.

Ja, alle elever skal medbringe egen computer, alternativt kan eleven låne af skolen.

Ja, Stokkebækskolen har en madordning hos skolemad.nu. Her kan man bestille skolemad hver dag inden kl. 7.30 om morgenen, så leveres maden til skolen.

Nej, vi udbyder ikke fransk. Eleven kan modtage franskundervisning i ungdomsskolen eller skifte til tysk.

Skolestart august 2022

Skal du gå i 7. klasse
på Outdoorlinjen?

Følg os