Fællesskab og store naturoplevelser

Høj sol og silende regn. Fælles lejrslagning, madlavning og opvask. Faglige indslag omkring guldsmede og vandnymfer. Naturtur i Hastrup plantage og geologisk fortælling om landskabet ved Skjern å.