Kanotur på Skjern Å

Fællesskab og store naturoplevelser

Høj sol og silende regn. Fælles lejrslagning, madlavning og opvask. Faglige indslag omkring guldsmede og vandnymfer. Naturtur i Hastrup plantage og geologisk fortælling om landskabet ved Skjern å. 

Autentisk historieundervisning

På besøg på Historiecenter Dybbøl

Vi har været på rejse tilbage til 1864 og har gennemlevet tilbagetrækningen fra Dannevirke til Dybbøl. Vi har gået march, trukket en kanon og ladet et gevær med iskolde fingre. Vi har følt kulden i mandskabsbarakken og spist pandekager fra bål. Inden vi blev beordret til frontlinjen skrev vi med pen og blæk breve hjem til vores familier.