Lærerne er i fuld gang med at udvikle undervisning til outdoorlinjen

FN´s verdensmål er en meget stor inspirationskilde

Verdensmålene danner grundlag for udvikling af undervisningsforløbene.


Gennem arbejdet med målene udvikles ideer til temaer, som er tværfaglige og emneorienterede.